اگر تا به حال دچار حمله قلبی شده اید ، به احتمال داروهای زیادی برای شما تجویز شده است وحتما این نکته را می دانید که این دارو قلب را باید تا آخر عمر مصرف کنید .

انواع و ترکیبات زیادی از داروها برای درمان بیماری های قلبی عروق استفاده می شود، این دارو را پزشک شما نسبت به شرایط شما انتخاب و برای شما تجویز می کند تا حال شما بهبود پیدا کند.

 

وبسایت مرکز قلب طراحی و سئو سایت