آنوریسم آئورت یک برآمدگی بالون مانند در آئورت است، شریان بزرگی که خون را از قلب از طریق قفسه سینه و بدن حمل می کند.

آنوریسم‌های آئورت می‌توانند پاره شوند و یا دچار آسیب شود ، در این شرایط خون به دیواره های شریان فشار وارد میکند و از طریق این شریان ها خون نشت میکند .

آنوریسم آئورت شکمی یک قسمت بزرگ شده در ناحیه تحتانی رگ اصلی است که خون را به بدن (آئورت) می رساند. آئورت از قلب ، قفسه سینه و شکم عبور می کند.

آئورت بزرگترین رگ خونی بدن ما است، بنابراین پارگی آنوریسم آئورت می تواند باعث خونریزی زیادی را به همراه بیاورد ، این پارگی در موارد زیادی باعث مرگ می شود که بسیار خطرناک است.

این برآمدگی بالن مانند اغلب به کندی و بدون علائم قابل توجه رشد می کند و تشخیص آن در بسیاری از موارد دشوار است. برخی از آنوریسم ها هرگز پاره نمی شوند. خیلی از این بر آمدگی ها کوچک به وجود می آیند و تا آخر عمر کوچک باقی می مانند، اما برخی از این آنوریسم‌های آئورت ها گاهی به سرعت رشد می کنند.

آنوریسم‌ها می‌توانند در هر نقطه‌ای از آئورت ایجاد شوند، اما بیشتر آنوریسم‌های آئورت در بخشی از آئورت که در ناحیه شکم است رخ می‌دهد.

 

وبسایت مرکز قلب طراحی و سئو سایت