فیبرپلاسیون دهلیزی (AFib) یک ریتم قلب نامنظم و اغلب بسیار سریع است. ریتم نامنظم قلب را آریتمی می نامند. AFib می تواند منجر به لخته شدن خون در قلب شود. این وضعیت همچنین خطر سکته مغزی، نارسایی قلبی و سایر عوارض مرتبط با قلب را افزایش می دهد.

در طول فیبرپلاسیون دهلیزی ، حفره های فوقانی قلب که دهلیز نامیده می شود به طور آشفته و نامنظم می تپد. آنها با حفره های پایینی قلب که بطن نامیده می شوند، هماهنگ نیستند. برای بسیاری از افراد، فیبریلاسیون دهلیزی ممکن است هیچ علامتی نداشته باشد. اما AFib ممکن است باعث ضربان قلب تند و تند، تنگی نفس یا سبکی سر شود.

اپیزودهای فیبرپلاسیون دهلیزی ممکن است بیایند و بروند، یا ممکن است پایدار باشند. AFib خود معمولاً تهدید کننده زندگی نیست. اما این یک وضعیت پزشکی جدی است که نیاز به درمان مناسب برای جلوگیری از سکته دارد.

درمان فیبرپلاسیون دهلیزی ممکن است شامل داروها، درمانی برای بازگشت ضربان قلب به یک ریتم منظم و روش‌هایی برای مسدود کردن سیگنال‌های معیوب قلب باشد.

فرد مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی همچنین ممکن است مشکل ریتم قلب مرتبط با آن به نام فلوتر دهلیزی داشته باشد. درمان های AFib و فلوتر دهلیزی مشابه هستند.

وبسایت مرکز قلب طراحی و سئو سایت